9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı

                    9. SINIFLAR COĞRAFYA 1. DÖNEM 1.YAZILI ORTAK SINAVI  A Grubu

Soru 1: Aşağıdaki verilen bilgileri hangi coğrafya dalına ait olduğunu eşleştiriniz? (10 puan)

  1. Yeryüzünde yaşayan bitki ve hayvan toplulukları                                         (     ) Kartoğrafya
  2. Denizler, okyanuslar, akarsular vb Su kaynakları                                         (     ) Klimatoloji
  3. Harita bilgisi                                                                                                         (     ) Biyocoğrafya
  4. Yeryüzündeki iklim tipleri                                                                                 (     ) Jeomorfoloji
  5. Dağ, ova, vadi vb yer şekilleri                                                                           (     ) Hidrografya

Soru 2: Doğayı oluşturan dört unsuru yazınız? (10 puan) 

Soru 3: Kroki ve ölçeğin tanımını yapınız? (10 puan)

Soru 4: Projeksiyon isimlerini yazarak? Konik projeksiyonu açıklayınız? (10 puan)

Soru 5: Konularına göre haritalar kaça ayrılır, sınıflandırarak isimlerini yazınız? (10 puan)

Soru 6: Gerçek uzunluğu 45 km olan bir yolun, haritada 3 cm ile gösteriliyorsa, haritanın ölçeği nedir? (10 puan)

Soru 7: Büyük ölçekli haritaların özelliklerini yazınız? (10 puan)

Soru 8: 1/200.000 kesir ölçeğini çizgi ölçeğe çevirerek çizgi ölçek üzerinde gösteriniz? (10 Puan)

 Soru 9: Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz (10 puan)

  • Coğrafya insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. ( )
  • Gerçek uzunluk ölçeğe göre değişir. (     )
  • Planlar ayrıntılı haritalardır. (     )
  • Felsefe coğrafyanın alt bilim dallarından biridir. (     )
  • Koordinat sistemi paralel ve meridyenlerden oluşur. ( )

Soru 10: Aşağıdaki haritaları tablodaki bilgiler doğrultusunda karşılaştırınız?(10 Puan)

Özellikler 1.Harita 2.Harita
Ölçeğin paydası
Gösterilen alan
Ayrıntıyı gösterme
Bozulma oranı
İzohips aralığı

 

Word belgesi olarak indirmek için tıklayınız. 9.Sınıflar Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Soruları A Grubu

 

Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.