9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı

9. SINIFLAR COĞRAFYA 1. DÖNEM 1.YAZILI ORTAK SINAVI  

Soru 1: Aşağıdaki verilen bilgileri hangi coğrafya dalına ait olduğunu eşleştiriniz? (10 puan)
A) Yeryüzündeki iklim tipleri                                                   ( ) Jeomorfoloji
B) Denizler, okyanuslar, akarsular vb Su kaynakları          ( ) Klimatoloji
C) Harita bilgisi                                                                           ( ) Biyocoğrafya
D) Dağ, ova, vadi vb yer şekilleri                                             ( ) Hidrografya
E) Yeryüzünde yaşayan bitki ve hayvan toplulukları          ( ) Kartoğrafya
Soru 2: Coğrafyanın ilkelerini yazarak yazınız?(10 puan)

Soru 3: Harita ve Lejantın tanımını yapınız ? (10 puan)

Soru 4: Projeksiyon isimlerini yazarak? Silindir projeksiyonu açıklayınız? (10 puan)

Soru 5: Konularına göre haritalar kaça ayrılır, sınıflandırarak isimlerini yazınız? (10 puan)
Soru 6: Gerçek uzunluğu 15km olan bir yolun, haritada 5cm ile gösteriliyorsa, haritanın ölçeği nedir? (10 P)

Soru 7: Küçük ölçekli haritaların özelliklerini yazınız? (10 puan)

Soru 8: 1/400.000 kesir ölçeğini çizgi ölçeğe çevirerek çizgi ölçek üzerinde gösteriniz? (10 Puan)
Soru 9: Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz (10 puan)
• Felsefe coğrafyanın alt bilim dallarından biridir. ( )
• Koordinat sistemi paralel ve meridyenlerden oluşur. ( )
• Coğrafya insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. ( )
• Gerçek uzunluk ölçeğe göre değişir. ( )
• Planlar ayrıntılı haritalardır. ( )

Soru 10: Aşağıdaki haritaları tablodaki bilgiler doğrultusunda karşılaştırınız?(10Puan)

Özellikler                                                    1.Harita                                2.Harita
Ölçeğin paydası
Gösterilen alan
Ayrıntıyı gösterme
Bozulma oranı
İzohips aralığı

 

Word belgesi olarak indirmek için tıklayınız. 9.Sınıflar Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Ortak Sınav Soruları B Grubu

Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.