9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı

9A SINIFI COĞRAFYA 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI  

1-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (20 puan)
a. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden birisi değildir?
A)Hidroloji B)Siyasi coğrafyası
C)Klimatoloji D)Toprak coğrafyası
E)Jeomorfoloji
b.Aşağıdakilerden hangisinde coğrafyanın tanımı tam olarak verilmiştir?
A)Yer bilimidir
B)Yerin yapısını inceler
C)Doğal ve beşeri olaylar ile bunlar arasındaki ilişkileri kendine özgü bir yöntemle inceleyen pozitif bir bilimdir.
D)Beşeri olayları inceler
E)Doğal olayları inceler
c.Bir çizimin harita olabilmesi için;
I. Kuşbakışı görünüşe göre çizilme
II. Ölçeğe göre çizilme
III. izohipslerle çizilme
gibi özelliklerinden hangisine sahip olması gerekir?
A) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

d.Bir yerin haritası çizilirken ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?
A) Çizim yöntemleri B) Kullanılacak işaretler
C) Kullanım amacı D) Yükselti değerleri
E) Coğrafi konum

e.Yukarıda aynı büyüklükteki kâğıtlara çizilmiş haritalar verilmiştir.
Bu haritalarla ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. harita daha geniş bir alanı gösterir.
B) II. haritanın ölçeği daha küçüktür.
C) II. haritada ayrıntı daha fazladır.
D) I. haritada küçültme oranı daha fazladır.
E) I haritada 1 cm’nin gerçekte gösterdiği uzunluk daha fazladır

2-Doğayı oluşturan unsurları yazınız?(10 puan)

3-Konik Projeksiyonu açıklayınız? (10 puan)

4-Büyük ölçekli haritaların özelliklerini yazınız? (10 puan)
5-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? (10 puan)
1. Renklendirme yöntemiyle çizilen eş yükselti haritalarında renkler ……………………………basamaklarını gösterir.

2. Yer şekillerini gerçeğe en uygun biçimde gösteren yöntem …………………………….. yöntemidir.

3. Haritalardaki küçültme oranına …………………………… denir.

4. İzohipslerin arası sıklaştıkça eğim ………………………… artar.

5. Coğrafyanın en önemli ilkesi ……………………… ‘dir.

6- Gerçek alanı 75 km² olan bir arazi haritada 3 cm² ile gösteriliyorsa, haritanın ölçeği nedir? (10 puan)

7-Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz (10 puan)
1- Astroloji coğrafyanın alt bilim dallarından biridir. ( )
2- Renklendirme yönteminde yeşil renk ovaları gösterir. ( )
4- Biyosfer yalnızca kara yüzeyleri ile deniz ve okyanuslardan oluşur. ( )
5- Küçük ölçekli haritaların ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. ( )

8-Aşağıdaki izohips haritasında P noktası için neler söylenebilir?(10 puan)

9-Boyun ve Sırt’ı izohips haritası çizerek gösteriniz?(10 puan)

Ali BALLI (Coğrafya Öğretmeni) Başarılar dilerim…. www.aliballi.com

Word belgesi olarak indirmek için tıklayınız.   9A-1.dönem-1.yazılı-A-Grubu

Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.