9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı

9.SINIFLAR COĞRAFYA 1. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI  

1-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (20 puan)
a.İklim bilgisi coğrafyanın hangi bölümünün araştırma konusudur?
A)Klimatoloji B) Jeomorfoloji
C)Hidrografya C)Jeomorfoloji
E)Biyografya
b.Bir çizimin harita olabilmesi için;
I. Kuşbakışı görünüşe göre çizilme
II. Ölçeğe göre çizilme
III. izohipslerle çizilme
gibi özelliklerinden hangisine sahip olması gerekir?
A) Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III
c.Aşağıdakilerden hangisi haritalarda yerşekillerini gösterirken kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Gölgelendirme B) Silindirik C) İzohips
D) Kabartma E) Renklendirme
d.Aşağıdakilerden hangisi, doğal sistemlerin bir parçası değildir?
A) Atmosfer B) Litosfer C) Hidrosfer
D) Ekonomi E) Biyosfer

I. Haritalarda kullanılan küçültme oranıdır.
II. Haritalar yapılırken kullanılan çizim yöntemidir.
III. Haritalarda kullanılan işaretleri gösteren bölüme denir.
e.Yukarıda harita ile ilgili verilen tanımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I            II             III
A) Ölçek Projeksiyon Lejant
B) Projeksiyon Plan Ölçek
C) Plan Ölçek Kroki
D) Harita Kroki Lejant
E) Ölçek Lejant Harita

2- Coğrafyanın ilkelerini yazınız? (10 puan)
3-Silindir Projeksiyonu Açıklayınız? (10 puan)
4-Küçük ölçekli haritaların özelliklerini yazınız? (10 puan)
5-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz? (10 puan)
1.Renklendirme yöntemiyle çizilen eş yükselti haritalarında renkler ……………………………basamaklarını gösterir.

2.Yer şekillerini gerçeğe en uygun biçimde gösteren yöntem …………………………….. yöntemidir.

3.Haritalardaki küçültme oranına …………………………… denir.

4.İzohipslerin arası sıklaştıkça eğim ………………………… artar.

5.Biyosfer …………………………………………………………………….. oluşur.

6- Gerçek alanı 36 km² olan bir arazi haritada 9 cm² ile gösteriliyorsa, haritanın ölçeği nedir? (10 puan)

7-Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz (10 Puan)
1- Astroloji coğrafyanın alt bilim dallarından biridir. ( )
2- Renklendirme yönteminde yeşil renk ovaları gösterir. ( )
4- Biyosfer yalnızca kara yüzeyleri ile deniz ve okyanuslardan oluşur. ( )
5- Küçük ölçekli haritaların ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır. ( )

8-Aşağıdaki izohips haritasında P noktası için neler söylenebilir?(10 puan)

9-Delta ve Haliç’i izohips haritası çizerek gösteriniz?(10 puan)

Ali BALLI (Coğrafya Öğretmeni) Başarılar dilerim…. www.aliballi.com

Word belgesi olarak indirmek için tıklayınız.  9A-1.dönem-1.yazılı-B-Grubu

Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.