9.Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2.Yazılı

…………….EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………………..      LİSESİ                                                 9. SINIFLAR COĞRAFYA
2. DÖNEM 2.YAZILI ORTAK SINAVI

Adı Soyadı:

Sınıf:

Numarası:

1-Bir yerde atmosfer olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama duruma ne ad verilir?
A)Hava durumu      B) Hava olayları
C) Mevsim                 D) Hava gözlemi
E) İklim

I-Güneşten gelen zararlı ışınları tutar
II-İklim Olayları oluşur.
III-Radyo dalgalarını yansıtır.
2-Yukarıda atmosferin bazı katmanlarının özellikleri -verilmiştir. Bu özellikleri oluşturan katmanlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
I        II        III
A)Ozonosfer  Mezosfer Troposfer
B)Troposfer  İyonosfer Stratosfer
C)Ozonosfer  Troposfer İyonosfer
D)Mezosfer  Stratosfer İyonosfer
E)Stratosfer  İyonosfer Mezosfer
3-Aşağıdakilerden hangisi bir yöredeki iklim özelliklerini oluşturan elamanlardan biri değildir?
A)Sıcaklık B)Basınç C)Yükselti
D)Rüzgâr  E)Yağış

4-Aşağıdaki okyanus akıntılarından hangisi sıcak okyanus akıntılarındandır?
A)Gulf Stream  B)Labrador C)Peru
D)Kaliforniya E)Kanarya

5-Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörlerden birisi değildir?
A)Güneş ışınlarının düşme açısı
B)Meridyenlerin kutuplara doğru birleşmesi
C)Kara ve denizlerin dağılışı
D)Okyanus akıntıları
E)Havadaki nem miktarı

6-Aşağıda verilen basınç merkezlerinden hangisi güney yarım kürede yüksek basınç alanlarını gösterir?
I-Föhn   III-Mistral
II-Bora  IV-Sirokko
7-Yukarıdaki rüzgârlardan hangileri sıcak yerel rüzgârlardandır?
A)I ve II  B) I ve III  C) II ve III
D) I ve IV E) III ve IV

8-Aşağıdakilerden hangisi meltem rüzgarlarının özelliklerinden biri değildir?
A)Bir yerin iklimi üzerinde etkilidirler.
B)Yağış oluşturmazlar.
C)Günlük sıcaklık farkı sonucu oluşurlar.
D)Gündüz denizden kara doğru eserler.
E)Etki alanları dardır.

I-Belirli bir hava kütlesi içerisinde bulunan nemin gram cinsinden değeridir.
II-Belirli bir sıcaklıkta havanın taşıyabileceği en yüksek nem miktarıdır.
III-Havanın nem bakımından doyma durumunu gösteren yüzdelik değerdir.
9-Yukarıda verilen nem çeşitlerinin tanımı, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
Mutlak Nem   Maksimum Nem        Bağıl Nem
A) II   III  I
B) III   I  II
C) II   I  III
D) I   II  III
E) III   II  I
10-Yukarıda gösterilen yağış oluşum şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?
I            II                    III
A)Yamaç Konveksiyonel  Cephe
B)Yükselim Cephe   Yamaç
C)Yükselim konveksiyonel  Cephe
D)Yamaç Oroğrafik  Yükselim
E)Oroğrafik Yükselim  Konveksiyonel

I-Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.
II-Hakim bitki örtüsü kuraklığa dayanıklı makilerdir.
III-En fazla yağış kışın en az yağış yazın düşer.
11-Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ekvatoral  B)Akdeniz  C)Savan
D)Karasal  E)Okyanusal

12-Aşağıdakilerden hangisi Karasal ikliminin özelliklerinden biri değildir?
A)Yıllık sıcaklık farkı fazladır.
B)Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır.
C)Her mevsim düzenli yağış alır.
D)Orta kuşak karaların iç kesimlerinde görülür.
E)Doğal bitki örtüsü bozkırdır.
13-Dünyayı oluşturan katmanların dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Manto, Sima, Sial, Çekirdek
B)Çekirdek, Manto, Sima, Sial
C)Sima, Sial, Çekirdek, Manto
D)Sial, Sima, Manto, Çekirdek
E)Sima, Çekirdek, Sial, Manto

14- Levha sınırları ile aşağıdakilerin hangisi arasında paralellik yoktur?
A)Fay hatları B)Deprem C)Volkanizma D)Rüzgarlar E)Sıcak su kaynakları

15- Aşağıdakilerden hangisi dördüncü jeolojik zamana ait bir özellik değildir?
A) Denizlerin şimdiki seviyesine çekilmesi
B) Egeid karasının çökmesi
C) Şiddetli soğuma ve buzul çağları
D) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının oluşumu
E) Taşkömürü yataklarının oluşumu

16-Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerden biri değildir?
A)Orojenez B)Volkanizma C)Depremler
D)Epirojenez E)Vadiler
17-Yukarıda iç kuvvetler sonucu oluşmuş farklı şekiller gösterilmiştir.
Bu şekillerin oluşumu ve özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her ikisi de orojenez sonucu oluşmuştur.
B) I. şekil kıvrılma sonucunda oluşmuştur.
C) II. şekle Türkiye’de en çok Ege Bölgesi’nde rastlanır.
D) II. şeklin bulunduğu yerde depremler görülür.
E) I. şekilde çukurda kalan yerlere graben denir.

Karaların çökmesi sonucu denizin karaya doğru ilerlemesine transgresyon (Deniz ilerlemesi) denir. Karaların yükselmesi sonucu denizin gerilemesi olayına da regresyon (Deniz gerilemesi)denir.
18-Yukarıda anlatılan terimlerin oluşumunda aşağıdakilerin hangisi etkilidir?
A)Dağ oluşumu
B)Volkanik faaliyetler
C)Kıta oluşumu
D)Depremler
E)Fay hatları

Volkandan çıkan katı toz halindeki maddelere ……….. denir, sıvı akışkan maddelere ………….. denir.
19-Yukarıdaki boşluklara sırasıyla  hangi kelimeler gelmelidir?
A)Krater – Kaldera  B)Tüf – Lav
C)Toz – Magma   D)Lav – Maar
E)Lapilli – Tüf

20-Bir akarsuyun taşıdığı malzemeleri biriktirmeye başlaması için temel şart aşağıdakilerden hangisidir?
A)Enerji potansiyelinin artması
B)Su miktarının artması
C)Taşınan yükün azalması
D)Yatak eğiminin azalması
E)Yatağının geçirimsiz olması

21-Akarsular tarafından oluşturulan aşağıdaki yer şekillerinden hangisinde ırmak adası gösterilmiştir?
22-Aşağıdakilerden hangisinde rüzgâr, dalga ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri birlikte verilmiştir?
Rüzgâr                   Dalga               Buzul
A) Barkan                  Falez                Haliç
B) Kırgıbayır               Sirk                  Tekne vadi
C) Mantar kaya          Lagün               Falez
D) Mantar kaya         Tombolo            Hörgüç kaya
E) Dev kazan             Delta                Fiyort

23-“Dalgalar bir yandan çarparak, diğer yandan içlerinde taşıdıkları tortuları kıyıya vurarak zamanla dik kıyıların altını oyup buraları çökertirler”. Bu yer şekli hangisidir?
A) Körfez              B) Falez                C) Haliç
D) Delta                 E) Tombolo

24-Rüzgâr faaliyetlerinin yaygın olduğu bir bölge için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bitki örtüsü cılızdır.
B) Fiziksel çözülme fazladır.
C) Yer üstü suları azdır.
D) Topraktaki tuz oranı fazladır.
E) Yağış miktarı fazladır.

25-Aşağıdakilerden hangileri Karstik (Yer altı sularının oluşturduğu) birikim şekilleridir?
A)Polye  B)Mağara  C)Obruk
D)Düden  E)Traverten
Not: Her soru 4 puan
Coğrafya Zümresi
Başarılar dileriz.

 

Cevap Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.