Ana Sayfa / Yazılılar / 10.Sınıf Seçmeli Coğrafya 1.Dönem 2.yazılı

10.Sınıf Seçmeli Coğrafya 1.Dönem 2.yazılı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız

madde işareti10B Sınıfı Seçmeli Coğrafya 1.Dönem-2.yazılı.A Grubu

madde işareti10B Sınıfı Seçmeli Coğrafya 1.Dönem-2.yazılı.B Grubu

madde işareti10C Sınıfı Seçmeli Coğrafya 1.Dönem-2.yazılı.A grubu

madde işareti10C Sınıfı Seçmeli Coğrafya 1.Dönem-2.yazılı.B grubu

 

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

HORASAN ANADOLU LİSESİ 10B SINIFI SEÇMELİ COĞRAFYA

1. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

Adı Soyadı:

03.01.2014

Puanı : 

Sınıfı: 

Numarası: 

 

 

1-Sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanlar ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fay hatları bulunur

B) Genç oluşumlu bölgelerdir

C)Volkanizma ihtimali düşüktür.

D)Deprem riski yüksektir.

E)Yer kabuğunun hareketli bölgeleridir?

2-Aşağıdaki doğal bitki türlerinden hangisi, diğerlerinden farklı bir formasyona aittir?

A)Savan     B)Bozkır    C)Tayga        D)Tundra     E)Çayır

3-ilk insanların hayat tarzları da dikkate alınacak olursa aşağıdaki hayvanların hangisidiğerlerinden daha önce evcilleştirilmiştir?

A)Tavuk    B)At     C)Köpek    D)Eşek     E)İnek

 

4-Aşağıdakilerden hangisi sıcak su kaynaklarına ait özelliklerden biri değildir?

A)Suları mineralce zengindir.

B)Sıcaklığı yıl boyunca değişiklik göstermez.

C)Fay hatlarının olduğu yerlerde yaygındır.

D)Şifalı suları bazı hastalıklara iyi gelir.

E)Suların debisi yazın artar kışın azalır.

 

5-Fay hatları ile aşağıdakilerden hangisi arasında paralellik yoktur?

A)Sıcak su kaynakları

B)Graben alanları

C)Volkanik alanlar

D)Taş kömürü yatakları

E)Deprem alanları

 

6-Aşağıdaki verilen göçlerden hangisi daha çok bireysel olarak yapılır?

A)Mübadele göçleri

B)İşçi göçleri

C)Beyin göçü

D)Doğal afetlerin neden olduğu göçler

E)Savaşların neden olduğu göçler

 

7-Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir?

A)Kavimler göçü

B)Orta Asya'da kuraklık

C)Toplumların birbiriyle karışması

D)Avrupa'da yeni ırkların ortaya çıkması

E)Orta Çağ'ın başlaması

8-Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerin karakteristik bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Maki        

B)Savan    

C)Bozkır    

D)Tundra    

E)Çayır

 

9-Kaplıca ve ılıcalar bakımından zengin olan ülkelerde bazı özellikler görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A)Yanardağlar fazladır

B)Deprem olasılığı fazladır

C)Ortalama yükseltisi azdır

D)tektonik oluşumlu göller bulunur

E)Genç oluşumlu bir yapıya sahiptir

 

10-İnsan yaşamıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha önce meydana gelmiştir?

A)Seramiğin üretilmesi

B)Hayvanların evcilleştirilmesi

C)Kent devletlerinin ortaya çıkması

D)Madenlerin işlenmeye başlanması

E)Kas gücünün yerini buhar gücünün alması

11-Aşağıdaki kıtaların hangisinde çöl bitkilerine rastlanmaz?

A)Asya         B)Kuzey Amerika    C)Afrika    D)Avustralya        E)Avrupa

 

12-Dünya üzerinde bazı alanlarda depremler sık görülürken bazı alanlarda seyrek görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortalama yükseltilerinin farklı olması

B) Ekvator'a uzaklıklarının farklı olması

C) Levha sınırında yer almaları

D) Farklı dirençteki kayaçlardan oluşmaları

E) İklim özelliklerinin farklı olması

 

13-Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket hâlindeki bölgeleridir. Bazı alanlar fay hatlarına paralellik gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

A) Deprem alanları

B) Volkanik alanlar

C) Genç kıvrım dağlar

D) Sıcak su kaynakları

E) Karstik araziler

14- 4.yüzyılın sonlarında gelen ve çoğunluğu Türklerin oluşturduğu Kavimler Göçü aşağıdaki alanların hangisine yapılmamıştır?

A)Sibirya    B)Çin

C)Avustralya    D)Avrupa

E)Hindistan

 

15-Aşağıda verilen fiziki bölgelerden hangisiyle deprem kuşakları arasında belirgin bir paralellik vardır?

A)Levha sınırları    B)Çöl bölgeleri

C)Karstik Alanlar    D)Kıyı çizgileri

E)Alçak ovalar

 

16- Aşağıdaki bitki topluluklarından hangisinin yaygın olduğu yerlerde, yıllık yağış miktarı diğerlerinden azdır?

A)Savan    B)Maki        C)Bozkır    D)Orman     E)Tayga

 

17- Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerlerde ortaya çıkan durumlardan biri değildir?

A)Kültürel çeşitlilik artar

B) Çevre sorunları oluşur

C)Ormanlık alanlar yerleşmeye açılır

D)Fabrikalar şehir içinde kalır

E)Kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olur.

 

18-Dünya üzerinde volkanik alanların ve deprem kuşaklarının dağılışında bir paralellik göze çarpar.

Bu durum aşağıdakilerin hangisinin sonucudur?

A) Bu alanların levha sınırında yer alması

B) Bu alanların gevşek dolgu alanı olması

C) Bu alanlarda dış kuvvetlerin etkili olması

D) Bu alanların okyanus tabanı olması

E) Bu alanların I. Zaman arazisi olması

19-Yer kabuğunun yaşlı kıvrım bölgelerinde depremler nadir görülür ve etkileri de önemsizdir.

Aşağıdaki bölgelerden hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?

A) Türkiye        B) Kanada    C) İtalya        D) Yunanistan        E) Japonya

 

20-Okyanusal levhalarının birbirinden ayrılması ile aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A)Kıvrım Dağları

B)Yarık Vadiler

C)Okyanus sırtları

D)Volkanik adalar

E)Okyanus çukurları

 

21–Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?

A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa

B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa

C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa

D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa

E) Taban suyu seviyesi yüksekse

 

22–Aşağıdaki sahaların hangisi sıcak sular (jeotermal enerji) bakımından zengindir?

A) Afrika'nın batısı

B) Asya'nın kuzeybatısı

C) Güneydoğu Asya adaları

D) Avustralya'nın merkezi kısımları

E) Kuzey Amerika'nın kuzeydoğusu

23- Aşağıda verilenlerden hangisi göçlerin doğal nedenleri arasında yer almaz?

A) Depremler    B) iç karışıklıklar

C) Volkanik olaylar    D) Sel baskınları

E) iklim değişiklikleri

 

 

24-Yeryüzünde aktif volkanların büyük bir kısmı, ateş çemberi adı verilen Büyük Okyanus çevresinde ve Akdeniz ülkelerinin bazılarında bulunur.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde etkin volkan yoktur?

A) İtalya    B) Japonya

C) Malezya    D) Filipinler

E) İngiltere

25-Aşağıdaki durumların hangisinde bir kaynak suyunun sıcaklığı yıl boyunca pek fazla değişmez?

A) Yağmur ve kar sularıyla besleniyorsa

B) Debisi yıl içinde azalıp çoğalıyorsa

C) Orta enlemlerdeki bir bölgede yer alıyorsa

D) Su, yerin derinliklerinden geliyorsa

E) Taban suyu seviyesi yüksekse

 

Not: Her soru 4 puandır.

Ali BALLI (Coğrafya Öğretmeni) www.aliballi.com

Başarılar diler

10.sınıf seçmeli coğrafya 1.dönem 2.yazılı

Hakkında Coğrafya

Merhaba ben Ali BALLI Coğrafya Öğretmeniyim. Bu siteyi coğrafya bilgi paylaşım sitesi olarak öğrencilerime, meslekdaşlarıma ve coğrafyayı seven herkese adıyorum.

Bu habere de bakabilirisiniz

9.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 2.Ortak Yazılı Sınavı

9.Sınıflar Coğrafya 1.Dönem 2. Ortak Yazılı Sınavı 9.Sınıflar Coğrafya 1.Dönem-2. ortak yazılı.A Grubu 9.Sınıflar Coğrafya …

yorumlayın

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.