9. Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı 2014

9. Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı 2014

9. Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı 2014 Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi Yer’in şeklinin sonuçlarından birisi değildir?

A) Güneş ışınlarının yere değme açısının kutuplara gidildikçe küçülmesi

B) Kutup yıldızı sadece kuzey yarım kürede görülmesi

C) Ekvatorda termik alçak basınç oluşması

D)Meltem rüzgârlarının oluşması

E) Yerçekiminin kutuplara gidildikçe artması

2-Aşağıdakilerden hangisi doğayı oluşturan unsurlardan birisi değildir???

A)Atmosfer            

B)Biyosfer

C)Pirosfer            

D)Litosfer

E)Hidrosfer

3-Atmosfer olaylarının uzun yıllar ortalama durumuna ne denir?

A) İklim

B) Hava durumu

C) Hava Kütlesi        

D) Cephe

E) Alçak basınç

 

4-Türkiye’de gündüz süresinin en uzun olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kuzey yarımküre’de yaz başlangıcı

B)Kuzey yarımküre’de bahar başlangıcı

C)Kuzey yarımküre’de kış başlangıcı

D)Ekinoks tarihleri

E)Güney yarımküre’de yaz başlangıcı

 

5- Kuzeybatı Avrupa kıyılarının Orta Avrupa’ya göre daha yumuşak bir iklime sahip olması aşağıdakilerden hangisi ile sıcaklık arasındaki ilişkiye ters düşer?

A) Yükselti               

B) Enlem                

C) Basınç        

D) Hava kütleleri          

E) Kıyı şekilleri

 

6-Siyasi haritalarda aşağıdaki işlemlerden hangisi için elverişli değildir?

A)Alan hesaplama

B)Yön bulma

C)Konum belirleme

D)Profil çıkarma

E)Uzaklık hesaplama

 

7-Bir yerin haritası çizilirken ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?

A) Çizim yöntemleri B) Kullanılacak işaretler

C) Kullanım amacı D) Yükselti değerleri

E) Coğrafi konum

            

8-Aşağıdakilerden hangisi termik ve dinamik yüksek basınç alanlarının ortak özelliğidir?

A)Mevsimlik olmaları

B)Genellikle havanın kapalı olması

C)Alçalıcı hava hareketlerinin etkili olması

D)Sıcaklık koşullarına bağlı olarak oluşmaları

E)Hava hareketleri çevreden merkeze doğrudur.

9-Aşağıdakilerden hangisi bir yerde iklim özelliklerini oluşturan elamanlardan değildir?

A)Sıcaklık    

B)Basınç        

C)Yükselti    

D)Rüzgar     

E)Yağış

10-Aşağıdakilerden hangisi bakı etkisiyle açıklanabilir?

A) Ekvatoral bölgenin doğal bitki örtüsünün gür olması

B) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe yağış miktarının artması

C) Ocak ayında en yüksek sıcaklıkların Güney Yarım Küre’de yaşanması

D) Kuzeybatı Avrupa’nın yıllık ortalama yağış tutarlarının Orta Avrupa’dan fazla olması

E) Kuzey Yarım Küre’deki dağların kuzey yamaçlarında, karın yerde kalma süresinin güney yamaçlarından uzun olması

 

11-Bir dağın kuzey yamacının yıl boyunca güney yamacından daha fazla ısınması, bu dağla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini doğrular?

A) Bitki örtüsü gürdür

B) Yükseltisi fazladır

C) Güney Yarım Küre’dedir

D) Volkaniktir

E) En yağışlı mevsimi kıştır

I. Uzunluk hesaplanabilir.

II. Alan hesaplanabilir.

III. Konum belirlenebilir.

IV. Yön bulunabilir.

V. Eğim hesaplanabilir.

12-Yukarıdaki bilgilerden hangilerine ulaşmak için bütün haritalardan yararlanılamaz?

A) Yalnız I    B) Yalnız V    C) I-II

D) II-III        E) I, II-II

9. Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı 2014 1 – 011114 1740 9SINIFCORAF2

13-Yukarıdaki çizik ölçeğin kesir ölçek olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir? (Çizik ölçek boyu 4cm dir.)

A) 1/ 2.000.000 B) 1/ 400.000

C) 1/ 8.000.000 D) 1/ 1.000.000

E) 1/ 1.500.000

14- Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin (eş yükselti) özelliklerinden biri değildir?

A) Eş yükselti eğrileri, iç içe kapalı eğrilerdir.

B) En içteki izohips eğrisi yükseltisi en az olan eğridir.

C) Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği yerler dik yamaçları gösterir.

D) Eş yükselti eğrilerinin aralıklı geçtiği yerlerde eğim azdır.

E) Deniz ile karanın birleştiği kıyı çizgisi, 0 metre eş yükselti eğrisi olarak kabul edilir.

15-İki meridyen arasındaki uzaklığın Ekvatordan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvator düzlemi ile yörünge düzleminin çakışması

B) Meridyen boylarının eşit olması

C) Paraleller arasında kalan meridyen yaylarının eşit olması

D) Dünyanın şeklinin geoid olması

E) Eksenin ekvator düzlemini dik kesmesi

 

I. Fiziksel çözünmenin meydana gelmesi

II. Meltem rüzgarların oluşması

III. Gündüz ve gece süresinin değişmesi

IV. Muson rüzgarların oluşması

16-Yukarıdakilerden hangileri Dünya’nın eksen hareketinin sonuçlarından değildir?

A) Yalnız I ve II     

B) II ve II     

C) III ve I

D) III ve IV         

E) I ve IV

 

17-Aşağıdakilerin hangisinde Kuzey Kutup Dairesi ve Oğlak dönencesinin enlem dereceleri sırasıyla doğru verilmiştir ?

A) 66° 33′G ve 23° 33′K

B) 26° 33′K ve 33° 27′K

C) 66° 33′K ve23° 27′ G

D) 33° 23G′ ve 66° 33′K

E) 90K °ve 66° 33′K

 

18-Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?

A) En büyük paralel ekvatordur

B) Boyları kutuplara doğru kısalır

C) İki paralel arası uzaklık 111 km’dir

D) Aralarındaki zaman farkı 4 dk’dır

E) 90 KYK’de 90 GYK’de olmak üzere toplam 180 tanedir

 

19- Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 19 meridyen olduğuna göre Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır ?

A) 36 B) 111 C) 76 D) 90 E) 45

 

20- 10 ° Doğu boylamında yerel saat 15:40 iken 15°Doğu boylamında yerel saat kaçtır ?

A) 17:20

B) 16:00

C) 15:20

D) 14:50

E) 15:50

 

21- İstanbul’da güneşin Elazığ’dan daha sonra doğup , daha sonra batması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Ekvatora uzaklığı

B)Ortalama yükseltisi

C) Denize göre konum

D)Sıcaklık ortalamaları

E)Elazığ’a göre daha batıda yer alması

 

22- 40° Doğu boylamında yerel saat 13:10 iken 50° Doğu boylamında yerel kaçtır ?

A ) 14:10

B ) 12:50

C ) 13:20

D ) 13:50

E ) 13:40

23- Güneş ışınlarının yıl içinde hiçbir zaman dik açıyla gelmediği yerlerden biri aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ekvator

B) Oğlak dönencesi

C) Yengeç dönencesi

D) Dönenceler ile Ekvator arası

E) Kutup daireleri

 

24- Gece-Gündüzün eşit olduğu günlere ekinoks adı verilir.Aşağıdaki tarihlerin hangisinde gece gündüz eşitliği yaşanır.

A) 23 Mart -21 Eylül

B) 21 Mart- 21 Haziran

C) 21 Haziran-21 Aralık

D) 4 Temmuz-3 Ocak

E) 23 Eylül- 21 Mart

 

25- Türkiye’de yıl içinde iki farklı saat dilimi kullanılmaktadır.Bu iki saat diliminin kullanıldığı iller ve mevsimler hangisinde doğru verilmiştir ?

YAZ KIŞ

A) İzmir Iğdır

B) İzmit Ağrı

C) Ağrı İzmit

D) Iğdır İzmit

E) İzmit Iğdır

Yazılar kategorisine gitmek için tıklayınız.

aliballi.com/yazililar/

Daha fazla yazılı soruları indirmek için aşağıdaki linki kullanın

derscografya.com/cografya-yazililar/

9. Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı 2014

Göz At

10.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılılar 2012-2013

10.Sınıf Seçmeli Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Kasım 2013

10.Sınıf Seçmeli Coğrafya 1.Dönem 1.Yazılı Kasım 2013 10.sınıf seçmeli coğrafya 1.dönem 1.yazılı kasım 2013 sınav …

yorumlayın

  1. 21 ve 23 . Soruların cevabı nedir

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.