Ana Sayfa / Yazılılar / 9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Soruları B Grubu

9.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Soruları B Grubu

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
HORASAN ANADOLU LİSESİ 9 SINIF COĞRAFYA 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI (B)

 

1-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız?(60 Puan)

 

 

I. Dolin II. Polye III. Lapya IV. Uvala

1-Yukarıdaki karstik erime şekillerini küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır?

A) I.II. III. IV B) II. I.III. IV C) III. II. I.IV D) III. I.IV. II E) IV. III. II. I

 

2-Depremi ölçen alete ne denir?

A) Episantr B) Hiposantr C) Richter

D) Sismograf E) Mercalli

 

3- Aşağıdakilerden hangisinin volkanizma ile doğrudan ya da dolaylı bir ilgisi yoktur?

A) Peribacası     B) Maar     C) Kanyon vadi

D) Kaldera         E) Krater gölü

 

4- Yerin katmanlarından birisi olan manto, sıvı, akışkan ve erimiş bir özelliktedir. Manto iç kuvvetlere kaynaklık eder.

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda mantonun etkisinden söz edilemez?

A)Horst     B)Antiklinal B)Graben

C)Volkan konisi E) Mağara

 

5- Aşağıdakilerden hangisinde rüzgâr, dalga ve buzulların oluşturduğu yer şekilleri birlikte verilmiştir?


Rüzgâr Dalga Buzul

A- Barkan Falez Haliç

B- Kırgıbayır Sirk Tekne vadi

C- Mantar kaya Lagün Falez

D- Mantar kaya Tombolo Hörgüç kaya

E- Dev kazan Delta Fiyort

 

6-Rüzgârlar yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetlerden birisidir. Avrupa kıtasında rüzgârların şekillendirici etki alanının diğer kıtalara göre daha az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Yüzölçümünün küçük olması ile

B) Çöl alanlarının olmaması ile

C) Ağaçlandırma faaliyetlerinin fazla olması ile

D) Basınç farkının az olması ile

E) Kentleşmenin daha fazla olması ile

 

7-Tombolo, aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin taşıdığı malzemenin biriktirmesiyle oluşmuş bir yer şeklidir?

A) Med- Cezir

B) Yer altı suları

C) Rüzgarlar

D) Dalgalar ve akıntılar

E) Akarsular

 

8-Aşağıdakilerden hangisi, denge profiline ulaşmış bir akarsu yatağında görülebilecek bir özellik değildir?

A) Enerji üretimine elverişlidir.

B) Yatak eğimi iyice azalmıştır.

C) Derine doğru aşındırma sona ermiştir.

D) Akış hızı iyice azalmıştır.

E) Deniz seviyesinden yüksekliği azdır.

 

9- Akarsuyun taşıdığı maddeleri kıyıda biriktirerek denizden toprak kazanmak şeklinde oluşan yer şekline ne ad verilir?

A) Haliç B) Taraça C) Vadi

D) Delta E) Dev kazanı

10- "Dalgalar bir yandan çarparak, diğer yandan içlerinde taşıdıkları tortuları kıyıya vurarak zamanla dik kıyıların altını oyup buraları çökertirler". Bu yer şekli hangisidir?

A) Körfez B) Falez C) Haliç

D) Delta E) Tombolo

11-Yukarıdaki yer şekillerinin oluşumunda aşağıdakiler-den hangisi etkili olmamıştır?

A) Eğimin azalması

B) Akarsu yatağının genişlemesi

C) Su miktarının azalması

D) Akış hızının azalması

E) Eriyebilen kayaların çokluğu

12- Dalga, akıntı, gel-git görülen yerlerde aşağıdaki yer şekillerinden hangisi oluşmaz?

A) Kıyı oku     B) Delta ovası

C) Tombolo     D)Falez

E) Haliç

 

13-Enerjisini magmadan alan kuvvetler, iç kuvvetler olarak isimlendirilir. Aşağıda, Türkiye ile ilgili verilen özelliklerden hangisinin ortaya çıkışında iç kuvvetlerin etkili olduğu söylenemez?

A) Ortalama yükseltinin fazla olmasında

B) Fay hatlarının yaygın olmasında

C) Volkanik arazilerin geniş yer tutmasında

D) Sıcak su kaynaklarının yaygın olmasında

E) Çöküntü depremlerinin görülmesinde

14-Yukarıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsuların katkısı yoktur?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

 

 

15-Aşağıdaki yarımadalardan hangisi tombolo olarak nitelendirilebilir?

A)Datça B) Gelibolu C) Kapıdağ D) Çeşme E) Kocaeli

 

 

2-Aşağıdaki yer şeklinin ismini yazarak, oluşumunu anlatınız? (10 Puan)

 

3-Ria tipi kıyılar ile Fiyort kıyı tipleri anlatınız? (10 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Akarsu havzası nedir? Havzalarına göre akarsular kaça ayrılır? Açıklayınız.(10 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Tersiyer (III.Jeolojik zaman ) ve Kuaterner(IV jeolojik zaman) özelliklerini anlatınız? (10 Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali BALLI (Coğrafya Öğretmeni) Başarılar dilerim…. www.aliballi.com


 

Hakkında Coğrafya

Merhaba ben Ali BALLI Coğrafya Öğretmeniyim. Bu siteyi coğrafya bilgi paylaşım sitesi olarak öğrencilerime, meslekdaşlarıma ve coğrafyayı seven herkese adıyorum.

Bu habere de bakabilirisiniz

10.Sınıflar Coğrafya 1.Dönem 2. Ortak Yazılı

10.Sınıflar Coğrafya 1.Dönem 2. Ortak Yazılı. 10.Sınıflar Coğrafya 1.Dönem-2. ortak yazılı.A Grubu 10.Sınıflar Coğrafya 1.Dönem-2. …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.