Ana Sayfa / TYT Coğrafya / Akarsular

Akarsular

A K A R S U L A R

 

Akarsu, belirli bir yatak içinde sürekli veya  en az bir mevsim boyunca  akan sudur.

 

Akarsuyun doğduğu yere kaynak, döküldüğü yere ağız denir.

 

Bir akarsuyu komşu akarsu havzasından ayıran sınıra su bölümü çizgisi denir. Su bölümü çizgisi genellikle dağların en yüksek kesiminden geçer. Su bölümü çizgisi, kalkerli arazilerde, kurak bölgelerde ve bataklık alanlarda belirsizdir.

 

Talveg çizgisi: Bir akarsu yatağının en derin noktalarını birleştiren çizgiye denir.

 

Akarsu Havzası: Bir akarsuyun sularını topladığı bölgeye denir. Havzası en geniş olan  akarsu Amazondur.

 

Açık Havza: Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye?deki başlıca büyük akarsular buna örnektir.

 

Kapalı Havza: Sularını denizlere kadar ulaştıramayıp kuruyan veya göle dökülüp kalan akarsulardır. Kapalı havzaların oluşmasında; yer şekillerinin oluşumu ve iklim  etkilidir. Kapalı havzalar genellikle iç kesimlerde, kurak iklim bölgelerinde görülür. Açık havzalar ise kıyı kesimlerde ve nemli iklim bölgelerinde görülür.

 

Türkiye?deki başlıca kapalı havzalar; Van gölü, Tuz gölü, Göller yöresi, Konya ovası, Eber kapalı havzası gibidir.

AKARSULARDA AKIM (DEBİ)

Akım, akarsu yatağının herhangi  bir kesitinden 1 sn.de geçen su miktarıdır. m³/sn olarak ifade edilir. Akımı en yüksek olan akarsu Amazon?dur. Türkiye?de ise Fırat?tır.

 

Akımda Etkili olan Faktörler

1)      Havzaya düşen yağış miktarı,

2)      Araziyi oluşturan taş ve tabakaların geçirimliliği,

3)      Sıcaklık: Sıcaklığın arttığı dönemlerde buharlaşma artacağından dolayı o dönemde akım düşmesi olur. Ayrıca kış sıcaklıklarının çok düşük olduğu yerlerde yağışlar kar şeklinde düşer. Bunlar kışın erimediği için akarsu bu dönemde beslenemez. Dolayısıyla  akım düşmesi görülür.

4)      Akarsu yatağı çevresindeki bitki örtüsü

5)      Havzanın genişliği,

6)      Havzadaki dağların kar buzları,

7)      Yer altı suları ve kaynakları,

8)      Beşeri faktörler: Akarsulardan sulama amacıyla yararlanılması.

AKARSU REJİMİ

Akarsuyun akımında yıl boyunca meydana gelen değişikliğe  akarsu rejimi denir.

 

Akarsu Rejiminde Etkili Faktörler

1)      Yağış rejimi (en fazla etkili olan faktördür)

2)      Sıcaklık şartları

3)      Havzanın genişliği: Aynı iklim bölgesinde geniş olması sadece akımı etkiler. Farklı iklim bölgelerinde geniş ise rejim daha düzenli olur.

4)      Akarsu yatak eğimi: Eğimin fazla olması rejimin düzensizliğine yol açar.

 

Rejimlerine Göre Akarsular

1)      Düzenli Rejimli Akarsular: Yıl boyunca akım değişikliğinin az olduğu akarsulardır. Ekvatoral iklim ve Ilıman Okyanus iklimlerindeki akarsular. Bu akarsular yıl boyunca enerji üretmeye, sulama, içme suyu  elde etmeye ve ulaşıma elverişlidir.

2)      Düzensiz Rejimli Akarsular: Yıl boyunca akım değişikliğinin fazla olduğu akarsulardır. Yağış rejimi düzensiz olan iklimlerde görülür.

3)      Karma Rejimli Akarsular: Sularını farklı iklim bölgelerinden toplayan akarsulardır. Türkiye akarsuları  genelde karma rejimlidir. Çünkü kısa mesafede iklim değişmeleri görülür.

4)      Sel Rejimli Akarsular: Yağışlı dönemlerde coşkun akarsular haline gelip, kurak dönemde kuruyarak ortadan kalkan akarsulardır. Örnek: İç Anadolu Bölgesi akarsularında olduğu gibi.

5)      Kaynak Sularıyla Beslenen Akarsular: Gür kaynaklarla beslenen ve seviyelerinde çok az değişikliğin olduğu akarsular da vardır. Örnek: Manavgat Çayı gür karstik kaynaklarla beslendiği için Akdeniz?deki diğer akarsulara göre daha düzenli akıma sahiptir. Ayrıca Düden Suyu ve Köprü Çayı da kaynaklarla beslenen akarsulara örnektir.

Hakkında Coğrafya

Merhaba ben Ali BALLI Coğrafya Öğretmeniyim. Bu siteyi coğrafya bilgi paylaşım sitesi olarak öğrencilerime, meslekdaşlarıma ve coğrafyayı seven herkese adıyorum.

Bu habere de bakabilirisiniz

Coğrafyanın İlkeleri (Prensipleri)

Coğrafyanın İlkeleri (Prensipleri) Coğrafya'nın kullandığı üç temel prensibi vardır. Bunlar; dağılış, ilgive bağlılık ile nedensellik'tir.Coğrafyacı …

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.