TYT Coğrafya

Akarsular ve Özellikleri

Türkiye'de akarsular

Akarsular ve Özellikleri Nelerdir? Akarsular ve özellikleri konusu 10.sınıf coğrafya konuları içinde işlenmektedir. Üniversite sınavında hem TYT’de hem de AYT kısmında konuyla ilgili sorular gelmektedir. Akarsu: Eğime bağlı olarak belli bir yatak içinde devamlı veya en az bir mevsim geçici akan sulara denir. Dış kuvvetler içinde yeryüzünün şekillenmesinde büyük paya …

Read More »

Projeksiyon Yöntemleri

Projeksiyon yöntemleri

Projeksiyon Yöntemleri (Metotları) Paralel ve Meridyen ağının harita çizilebilecek tarzda düzlem üzerine aktarılmasına projeksiyon denir. Küresel yüzeyin düzlem üzerine en az hatayla aktarılmasını amaçlayan yöntemlerdir. Küresel yüzey düzleme aktarılırken bazı bozulmalar meydana gelir. bu bozulmaları en aza indirmek için projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. 1.Silindir Projeksiyon Kürenin etrafına silindir olacak şekilde kağıt …

Read More »

Coğrafi Konum

Coğrafi konum

Coğrafi Konum (Paraleller ve Meridyenler) Dünya üzerindeki bir bölgenin bulunduğu yeri tespit etmek için koordinat sistemi kullanılır. Koordinat sistemi Yerküre’yi enine ve boyuna kestiği varsayılan paralel ve meridyenlerden oluşmuş bir sistemdir. Dünya üzerindeki bir yerin bulunduğu alana coğrafi konum denir. Coğrafi Konum Paraleller  Dünya’yı yatay olarak iki eşit parçaya böldüğü …

Read More »

Doğa ve İnsan

doğal unsurlar

Doğa ve İnsan Etkileşimi İnsan hem doğal hem de beşeri unsurlardan oluşan bir çevre içerisinde yaşayan bir canlıdır. İnsanlar yaşamlarını doğanın sağladığı imkanlardan yararlanarak sürdürür.  Ancak doğa her yerde ve her zaman aynı imkanları sunmaz. Doğanın sunduğu imkanların farklılığına bağlı olarak insanların beslenme, giyinme ve barınma şekilleri yer yüzünde farklılık …

Read More »

Coğrafyanın İlkeleri (Prensipleri)

Coğrafyanın prensipleri

Coğrafyanın İlkeleri  Coğrafyanın ilkeleri (prensibi) üçe ayrılır. Bunlar: dağılış, bağlantı (karşılıklı ilgi) ve nedensellik’tir. Coğrafi araştırmalar bu üç prensibe uygun olarak araştırılır ve ortaya konur. Dağılış İlkesi Coğrafyanın ilkeleri içerisinde en önemli olanıdır. Coğrafi olayların yayılış alanı ve dağılışını haritalar kullanarak gösterir. Dağılışa konu olan yer yöre olabileceği gibi, havza, …

Read More »

Kayaçlar ve Çeşitleri

blank

Minerallerin bir araya gelmesiyle oluşan katı malzemelere kayaç denir. Kayaçlar, oluşumlarına göre; magmatik, sedimanter ve metamorfik kayaçlar olarak üçe ayrılırlar. Yeryuvarı yüzeyindeki kayaçların %75’i sedimanter kayaçlar iken, magmatik ve metamorfik kayaçlar sadece %25’lik bir alan kaplar. Buna karşılık yer kabuğundaki kayaçların hacimce %25’ini sedimanter kayaçlar oluşturur. kay Yukarıdaki hava fotoğrafında …

Read More »

Göçler ve Göç çeşitleri

blank

Göçler Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç ederler. Ülkemizde 1998?de Adana?da meydana gelen depremde zarar gören birçok kişi başka kentlere göç etmişlerdir. Yine 1998?de Bartın?da meydana gelen sel felaketi ise ilçeyi yaşanamaz hale getirmiş ve göçe neden olmuştur. 17 Ağustos Marmara …

Read More »

Doğal Afet-Deprem Terimleri..

Doğal Afet-Deprem Terimleri.. ________________________________________ Artçı Deprem Nedir? Ana depremden sonra meydana gelen ve ana şokun büyüklüğünü geçmeyen depremlerdir. Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur, bir ay ya da bir yıl sürebilir. Deprem Büyüklüğü Nasıl Ölçülür? Rıchter ölçeği odak noktasında oluşan enerji miktarını ölçmeye dayanır. Bu sistem Amerikalı Charles Richterin bulduğu …

Read More »

Akarsularda Biriktirme

AKARSULARDA BİRİKTİRME Akarsu Biriktirmesinde Etkili Olan Faktörler 1) Yatak eğiminin azalması (en fazla etkili faktör). 2) Akış hızının azalması. 3) Yük miktarının artması. 4) Akımın düşmesi. Akarsu gücünün azaldığı yerde taşıdığı maddeleri biriktirmeye başlar. Gücünün azaldığı yerde önce iri maddeleri, gücünün tamamen azaldığı yerde ise ince maddeleri biriktirirler. Bundan dolayı …

Read More »