Coğrafya Nedir? 9.Sınıf

Coğrafya Nedir? 9.Sınıf

Coğrafya Nedir? Coğrafyanın Konusu

Coğrafya nedir? Coğrafya terimini (geographie) kelimesi ilk kez, M.Ö. 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanılmıştır. Eski Yunanca’da “yer” anlamına gelen “geo” ile “tasvir etme (betimleme)” anlamına gelen “graphie” sözcüklerinden oluşmuştur.

İnsan, coğrafi bir çevrede yaşamakta, onun denetiminde faaliyet göstermekte ve bunlarla mücadele etmektedir. İnsanlar yaşadığı ortamı tanıdığı ölçüde; giyeceğinden yiyeceğine, barınacağı yerden davranış bicimine ve ulaşım araçlarına kadar, bir takım özel tedbirler alır.

Coğrafya nedir? kısaca; insanlara, yaşadığı çevreyi tanıtan bir bilimdir. İnsan ile Doğa arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bilimdir. Coğrafya; yer yüzündeki tüm olaylan, insanla ilişkilendirerek inceler ve sonuçlarını ortaya koyar. İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğada bazı değişiklikler yaparlar. Böylece doğadan farklı şekillerde yararlanırlar. Örneğin:

  • Su ihtiyacı için barajların yapılması
  • Yeni tarım alanları oluşturmak için bataklıkların kurutulması
  • Engebeli alanlarda ulaşımın geliştirilmesi için tünel, viyadük ve köprülerin yapılması
  • Sulama kanallarının inşa edilmesi
  • Madenlerin işletilmesi
  • Ormancılık bunlardan bazılarıdır.coğrafya doğa

Coğrafya biliminden yararlanılarak yapılan planlamalar hem can ve mal kayıplarını önler hem de doğal çevreyi koruyarak araziden daha iyi faydalanmayı sağlar. Ülkemiz insanının siyasal, kültürel, ekonomik ve ekolojik gelişmelere uyum sağlaması ve faydalanabilmesi için coğrafya eğitimine ihtiyacı vardır. Aksi taktirde yapılan yatırımlarda büyük ölçüde emek, zaman ve hatta can kaybı meydana gelebilmektedir.

Örneğin; Çukurova’nın verimli topraklarına sanayi tesislerinin kurulması tarımı olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca artan nüfusun konut ihtiyacını karşılamak için deprem riski yüksek alüvyal alanlara konutlar yapılmıştır. Bu ve benzeri olumsuzlukların temel nedeni, insanların doğal ortamın yeterince tanımadan projelerini hayata geçirmiş olmalarıdır.

Coğrafya konusu göz önüne alındığında  fen bilimleri ile sosyal bilimler arasında yer tuttuğu ve bunları birbirine bağladığı görülür. Coğrafya nedir başka bir deyişle; bütün çeşitleriyle yeryüzüne bağlı olayları tanıtan, bunların oluş nedenlerini açıklayan bilimdir?

#coğrafya

Genel Coğrafya

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.