Tarım ve Hayvancılık Test Çöz

Tarım ve Hayvancılık Test

Tarım ve Hayvancılık Test Çöz

Tarım ve hayvancılık test çöz konusu 11.sınıf coğrafya, ayt coğrafya ve kpss coğrafya konuları arasında yer almaktadır. Tarım ve hayvancılık test konusunda bol sorular sorularak konuyu kavrama amaçlanmıştır. Bilgiye dayalı toplam 45 sorudan oluşan testi çözmek için konu tekrarı yapmayı unutmayınız.

Tarım ve Hayvancılık Test Çöz Sorular

1) Aşağıdakilerden hangisinde tarım süresi en uzun ve en kısa bölgelerimiz sırasıyla verilmiştir?
A) Marmara-Karadeniz
B) İç Anadolu-Doğu Anadolu
C) Karadeniz-Akdeniz
D) Akdeniz-Doğu Anadolu
E)Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu

Doğru!

Yanlış!

2) Bir bitkinin ekim alanını günlük ve yıllık sıcaklık farklarının büyük olması sınırlıyorsa, aşağıdaki ovalarımızdan hangisinde bu bitkinin en az yetiştirildiği söylenebilir?
A) Bafra Ovası
B) Konya Ovası
C) Amik Ovası
D) Gediz Ovası
E) Çukurova

Doğru!

Yanlış!

3) Türkiye'deki buğday üretim miktarının yıldan yıla dalgalanmalar göstermesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A)Tarımın iklim koşullarına bağımlı olmasının
B)Destekleme alımları yapılmasının
C)Gübre kullanımının artmasının
D)Sulamalı tarıma geçilmesinin
E)Ulaşım olanaklarının gelişmesinin

Doğru!

Yanlış!

4) Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye'de değişik iklim bölgelerinde yetiştirilebilir?
A) Çay
B) Patates
C) Zeytin
D) Turunçgiller
E) Muz

Doğru!

Yanlış!

5) Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi endüstri bitkisi değildir?
A)İncir
B)Pamuk
C)Tütün
D)Şekerpancarı
E)Ayçiçeği

Doğru!

Yanlış!

6) Türkiye'de 1938 yılında otlak ve çayırların oranı %53,9 iken 1970'te bu oran %33,5'e düşmüştür. Bu düşüşün nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayvan sayısının azalması
B) Yem endüstrisinin yeterli düzeye ulaşması    
C) Tarımda makineleşmenin artması
D) Bağ – bahçe tarımının yaygınlaşması
E) Otlakların erozyon nedeniyle verimsiz hale

Doğru!

Yanlış!

7) Sebze üretiminde aşağıdaki bölgelerimizden hangisi ilk sırada yer alır?
A)Karadeniz Bölgesi
B)Marmara Bölgesi
C)Ege Bölgesi
D)Akdeniz Bölgesi
E)İç Anadolu Bölgesi

Doğru!

Yanlış!

8) Türkiye'de seracılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasının aşağıdaki sanayi kollarından hangisine olumsuz etki yaptığı savunulabilir?
A) Konservecilik
B)Tütün ve içki
C) Şekerli gıda
D) Süt ve süt ürünleri
E)Bitkisel yağ ve sabun

Doğru!

Yanlış!

9) Aşağıda Türkiye'nin bazı bölümleri ve bu bölümlerde yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmeden hangisi yanlıştır?
A) Konya Bölümü → Buğday
B) Ergene Bölümü → Ayçiçeği
C) Kıyı Ege Bölümü → Zeytin
D) Doğu Karadeniz → Çay
E) Batı Karadeniz → Üzüm

Doğru!

Yanlış!

10) Çukurova'da yetişen pamuk, yükseltisinin fazla olması nedeniyle İç Anadolu' da yetişmez. Yükselti pamuğun yetişmesini neden engeller?
A)Sıcaklığı düşürdüğünden
B)Kar yağışlarını arttırdığından
C)Buharlaşmayı azalttığından
D)Erozyonu hızlandırdığından
E) Akarsu düzenini bozduğundan

Doğru!

Yanlış!

11) Aşağıdaki sanayi bitkilerinden hangisinin üretim alanları yakınında besicilik ve ahır hayvancılığı daha ileri düzeyde olduğu söylenebilir?
A)Pamuk
B)Çay
C)Tütün
D)Şekerpancarı
E) Zeytin

Doğru!

Yanlış!

12) Bir tarım ürününün yoğun olarak üretildiği yörelere o ürünün tarım bölgesi denir. Her bölgede tarımı yapılabilen bitkiler için tarım bölgesi belirtmek güçtür. Buna göre, Türkiye'de aşağıdaki bitkilerden hangisi için belirli bir tarım bölgesinden söz edilemez?
A) Zeytin
B) Şeker pancarı
C) Fındık
D) İncir
E) Çay

Doğru!

Yanlış!

13) Türkiye'de aşağıdaki ürünlerden hangisinin yaygın olarak yetiştirildiği bölgelerde küçükbaş hayvancılık daha azdır?
A) Fındık
B) Buğday
C) Susam
D) Ayçiçeği
E) Mercimek

Doğru!

Yanlış!

14) Yetişme alanları dikkate alındığında aşağıdaki bitkilerden hangisinin soğuğa karşı direncinin en az olduğu söylenebilir?
A) Elma
B) Üzüm
C) Armut
D) Portakal
E) Kayısı

Doğru!

Yanlış!

15) İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde buğday hasadının farklı zamanlarda yapılması, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Gün Uzunluğu
B) Yükselti
C) Enlem
D) Denize göre konum
E) Mevsim karakteri

Doğru!

Yanlış!

16) Türkiye'de tarım alanlarının bir bölümünde eğim ve engebenin fazla olması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmuştur?
A) Yem bitkileri tarımının yaygınlaştırılması
B) Hayvan gücünden yararlanmanın devam etmesini
C) Nadas uygulamasının azaltılmasını
D) Tarımda traktör kullanımının yaygınlaşmasını
E) Yılda birden fazla ürün alınmasının

Doğru!

Yanlış!

17) Yalnızca sulamanın sağlanması durumunda, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin herhangi bir bölgede yetişme olasılığı daha yüksektir?
A) Fındık
B) Çay
C) Şekerpancarı
D) Zeytin
E) Portakal

Doğru!

Yanlış!

18) İklimin kararsızlığı tarım ürünlerinin üretiminde yıllara göre dalgalanmaya sebep olur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesi bu dalgalanmaları azaltır?
A) Sulama imkanlarının arttırılması
B) Nadas uygulamasının yaygınlaştırılması
C) Her yıl ayrı ürünün ekilmesi
D) Tohum ıslahına ağırlık verilmesi
E) İhracata ağırlık verilmesi

Doğru!

Yanlış!

19) I – Makineleşme

     II – Gübreleme

    III – Tohum ıslahı ve toprak bakımı

    IV – Sulama

     V – Sermaye ve pazarlama

Yukarıda Türkiye tarımını etkileyen başlıca faktörler verilmiştir. İç bölgelerde karşılaşılan en önemli problem yukarıdakilerden hangisidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Doğru!

Yanlış!

20) Aşağıdaki sanayi bitkilerinden hangisinin Türkiye'de üretim alanı daha geniştir?
A)Çay
B)Zeytin
C)Pamuk
D)Soya Fasulyesi
E)Şekerpancarı

Doğru!

Yanlış!

21. soruyu geldik pes etmek yok devam.


Tarım ve Hayvancılık Test 1 – 092813 2222 TarmveHayva11

Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresini sıcaklık etkiler.Buna göre yukarıdaki haritada işaretli olan noktalardan hangisinde tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi en erken ve en geç olan yerler birlikte verilmiştir?
A) 1-2
B) 2-3
C) 3-4
D) 3-5
E) 2-5

Doğru!

Yanlış!

22) Yaz kuraklığı, bir bölgedeki iklimin özelliklerinden biri ise, bu bölgede aşağıdaki bitkilerden hangisinin tarımı zorlaşır?
A) Buğday
B) Pamuk
C) Tütün
D) Mısır
E) Mercimek

Doğru!

Yanlış!

23) Bir bölgedeki tarımsal etkinlikler aşağıdakilerden hangisi ile en az ilişkilidir?
A) Nemlilik oranı
B) Güneşlenme süresi
C) Yağış rejimi
D) Rüzgar şiddeti
E) Sıcaklık ortalamaları

Doğru!

Yanlış!

24) Arazinin çok dağlık olduğu yerlerde tarımda makine kullanımı zorlaştığından tarım etkinlikleri büyük ölçüde insan emeğine dayanır. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin ikisi de bu durum için birer örnektir?
A) İç Batı Anadolu Bölümü – Ergene Bölümü
B) Güney Marmara Bölümü – Ege Bölümü
C) Orta Karadeniz Bölümü – Konya Bölümü
D) Doğu Karadeniz Bölümü – Hakkari Bölümü
E) Orta Fırat Bölümü – Adana Bölümü

Doğru!

Yanlış!

25) Malatya, Samsun ve İzmir illeri, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi bakımından ortaklık gösterir?
A) Kayısı
B) Zeytin
C) Pamuk
D) Tütün
E) Şekerpancarı

Doğru!

Yanlış!

26) Tamamı bir coğrafi bölgemizde yetişme özelliği gösteren tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fındık
B) Mısır
C) Pamuk
D) İncir
E) Muz

Doğru!

Yanlış!

27. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin Türkiye'deki yetişme alanı çeşitli nedenlere bağlı olarak sınırlılık gösterir?
A) Mercimek – Tütün
B) Elma – Üzüm
C) Tütün – Buğday
D) Buğday – Arpa
E) Fındık – Haşhaş

Doğru!

Yanlış!

27)

Tarım ve Hayvancılık Test 2 – 092813 2222 TarmveHayva21

Yukarıdaki grafikte yıllara göre Türkiye turunçgiller üretim miktarı verilmiştir. Turunçgiller üretiminin yıllara göre artış göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Meyve suyu üretiminin artması
B) İhracatın artması
C) Bakım şartlarının artması
D) İç tüketiminin artması
E) İç bölgelerde sulanan alanların arttırılmış olması

Doğru!

Yanlış!

28) Seracılığın daha kolay yapılma koşulları, aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunur?
A) Doğu Karadeniz Kıyılarında
B) Marmara Bölgesinde
C) İç Batı Anadolu Bölümünde
D) Akdeniz kıyılarında
E) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde

Doğru!

Yanlış!

29) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de birden fazla ürün alınan yerlerin önemli özellikleri arasındadır?

 
A) Tarım alanlarının geniş olması
B) Yükseltinin fazla olması
C) Sıcaklığın fazla ve sulama şartlarının iyi olması
D) Tarım makinelerinin yaygın olması
E) Ulaşımın kolay olması.

Doğru!

Yanlış!

30)Son on yılda ihraç ettiğimiz yaş sebze ve meyve miktarında önemli bir artış söz konusudur. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin önemli bir katkıda bulunduğu söylenemez?
A) Taşımacılıktaki gelişme
B) Tarımda modernleşme
C) Üretimin artması
D) İç tüketimin artması
E) Ambalaj ve depolama imkanlarının artması

Doğru!

Yanlış!

31) Aşağıdaki bölümlerden hangisi, soya fasulyesi üretiminde ilk sırayı alır?
A) Adana
B) Kıyı Ege
C) Çatalca – Kocaeli
D) Yukarı Sakarya
E) Batı Karadeniz

Doğru!

Yanlış!

32) Aşağıdaki meyvelerden hangisi iç bölgelerde kolaylıkla yetişme imkanı bulur?
A) Fındık
B) Elma
C) Portakal
D) Muz
E) İncir

Doğru!

Yanlış!

33) Türkiye'de tarımı etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisinde belirli bir azalma görülmektedir?
A) Gübre tüketiminde
B) Sulama alanlarında
C) Tohum kalitesinde
D) Nadas alanlarının genişliğinde
E) Tarımda kullanılan makinelerde

Doğru!

Yanlış!

34) Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yağ endüstrisinde kullanılmaz?
A) Pamuk
B) Ayçiçeği
C) Şekerpancarı
D) Zeytin
E) Soya fasulyesi

Doğru!

Yanlış!

35) Aşağıdaki ürünlerden hangisinin Türkiye'deki dağılışında iklim seçiciliği daha az görülür?
A) Tütün
B) Fındık
C) Çay
D) Turunçgiller
E) Zeytin

Doğru!

Yanlış!

36) Türkiye'de hayvancılık tarımın yan koludur. Bu yargı aşağıdaki yörelerimizden hangisinde büyükbaş hayvancılık için geçerli sayılamaz?
A) Rize
B) Çukurova
C) Konya
D) Kars
E) Denizli

Doğru!

Yanlış!

37) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde besi hayvancılığına geçişi zorunlu kılan nedenlerden biri değildir?
A)Meraların giderek daralması
B)Nüfusun et talebinin giderek artması
C)Otlakların tarım alanlarına dönüşmesi
D)Tarımda makineleşme
E)Tarımda hayvan gücüne olan ihtiyacın azalması

Doğru!

Yanlış!

38) Türkiye'de, aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının olduğu yörede, küçükbaş hayvancılık en azdır?
A) Ayçiçeği
B) Buğday
C) Susam
D) Şekerpancarı
E) Çay

Doğru!

Yanlış!

39) Doğu Anadolu'da hayvancılık önemli bir yer tutar. Özellikle Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın çok gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Uzun yıllarda kazanılan deneyimlerle
B) Yaz yağışıyla oluşan gür otlaklarla
C) Hayvan ıslahındaki gelişmelerle
D) Suni yem teminindeki kolaylıklarla
E) Devlet desteği ve özendirmelerle

Doğru!

Yanlış!

40) Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili olarak aşağıda verilen ilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tiftik keçisi en çok İç Anadolu'da yetiştirilir.
B) Mera hayvancılığı giderek azalmaktadır.
C) Küçükbaş hayvancılık daha yaygındır.
D) Hayvan sayısı yönünden Avrupa'da baştadır.
E) Hayvanlarımızın et ve süt verimi yüksektir.

Doğru!

Yanlış!

41) Ülkemizde aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımının yoğun olduğu yörede, büyük baş mera hayvancılığı daha az yapılır?
A) Mısır
B) Çay
C) Fındık
D) Buğday
E) Şeker pancarı

Doğru!

Yanlış!

42) Türkiye'de balıkçılığın yeterince gelişmemesinde aşağıdakilerden hangisinin payı en azdır?
A) Soğuk denizlere ve okyanuslara uzak olması
B) Su ürünlerini değerlendirme tesislerinin yetersiz oluşu
C) Kıyılarımızın temizliğine yeterince özen gösterilmemesi
D) Bazı kıyılarımızın deniz turizmine ayrılmış olması
E) Yanlış balık avlama yöntemlerinin yapılıyor olması

Doğru!

Yanlış!

43) Ahır hayvancılığı ile kümes hayvancılığının büyük şehirlerin çevresinde yoğunluk kazanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Tüketici nüfusun fazla olması
B) Ulaşım koşullarının elverişli olması
C) Ilıman iklim koşullarının yaşanması
D) Bu hayvancılık türlerinin daha kolay yapılması
E) Kırsal kesimde mera hayvancılığının yaygın olması

Doğru!

Yanlış!

44) Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda gelişme göstermekte olan ahır hayvancılığın sorunlarından birine çözüm olamaz?
A) Salgın hastalıkların önlenmesi
B) İyi cins hayvan üretimi ve soyların ıslahı
C) Suni yem üretiminin artırılması
D) Devletin hayvancılığa kredi desteği vermesi
E) Yayla ve mera alanlarının artırılması

Doğru!

Yanlış!

45) Aşağıdaki illerin hangisinin ekonomisinde balıkçılığın payı en fazladır?
A) Antalya
B) Trabzon
C) Tekirdağ
D) Hatay
E) Aydın

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Tarım ve Hayvancılık Test

Toplam, %%total%% sorudan %%score%% doğru cevapladın.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Coğrafya ile iligili daha çok test çözmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

aliballi.com/yazililar/

derscografya.com/cografya-test-coz/

yorumlayın

  1. cok bilgili ve harika bir ögretmendir hocamın kendisi coğrafyada üstüne hoca tanımam 🙂

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.