AYT Coğrafya

Türkiye’de Ulaşım

Türkiye'de Ulaşım Coğrafyası

Türkiye’de ulaşım konusu AYT coğrafya konularındandır. 12.sınıf coğrafya müfredatı içerisinde işlenmektedir. Ulaşım; insanın, eşyanın veya bilginin bir yerden bir yere gitmesi, iletilmesi ve taşınması olarak tanımlanır. Başka bir deyişle ulaşım mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Ulaşım sistemleri, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli göstergelerdendir. Üretim merkezlerinde üretilen …

Read More »