Ana Sayfa / TYT Coğrafya

TYT Coğrafya

Projeksiyon Yöntemleri

Projeksiyon yöntemleri

Projeksiyon Yöntemleri (Metotları) Paralel ve Meridyen ağının harita çizilebilecek tarzda düzlem üzerine aktarılmasına projeksiyon denir. Küresel yüzeyin düzlem üzerine en az hatayla aktarılmasını amaçlayan yöntemlerdir. Küresel yüzey düzleme aktarılırken bazı bozulmalar meydana gelir. bu bozulmaları en aza indirmek için projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. 1.Silindir Projeksiyon Kürenin etrafına silindir olacak şekilde kağıt …

Devamını Oku »

Coğrafi Konum

Coğrafi konum

Coğrafi Konum (Paraleller ve Meridyenler) Dünya üzerindeki bir bölgenin bulunduğu yeri tespit etmek için koordinat sistemi kullanılır. Koordinat sistemi Yerküre’yi enine ve boyuna kestiği varsayılan paralel ve meridyenlerden oluşmuş bir sistemdir. Dünya üzerindeki bir yerin bulunduğu alana coğrafi konum denir. Coğrafi Konum Paraleller  Dünya’yı yatay olarak iki eşit parçaya böldüğü …

Devamını Oku »

Doğa ve İnsan

Doğa ve insan

DOĞA VE İNSAN 1.DOĞAL UNSURLAR İnsanoğlu var olduğu günden beri çevresindeki doğal unsurlarla devamlı etkileşim içindedir. Doğada bulunan insanoğlunun elinin değmediği ve değiştirmediği her şey doğal unsur olarak adlandırılır. Doğal unsurlara örnek olarak; akarsu, dağ, ova, iklim, deniz, gökyüzü, taş verilebilir. Akarsu doğal unsurdur ama akarsu üzerine kurulan baraj doğal …

Devamını Oku »

Coğrafyanın İlkeleri (Prensipleri)

Coğrafyanın İlkeleri (Prensipleri) Coğrafya'nın kullandığı üç temel prensibi vardır. Bunlar; dağılış, ilgive bağlılık ile nedensellik'tir.Coğrafyacı araştırmalarını bu üç temel prensibe göre yaparak ortaya koyar. 1. Dağılış İlkesi (Prensibi):Bu prensip coğrafyanın en önemli prensibidir. Coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir. Buradaki alan …

Devamını Oku »

COĞRAFİ KONUM

Coğrafi Konum    Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir. Özel konum, insanları, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlü etkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine şu örnekler verilebilir: ?         Norveç, Japonya, İngiltere, …

Devamını Oku »

Harita Bilgisi

HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için gerekli olan koşullar şunlardır: 1. Kuşbakışı olarak çizilmiş olması Haritası çizilen alanın tam tepeden görünüşü kuşbakışı olarak adlandırılır. Haritaların çiziminde tepeden görünüm …

Devamını Oku »

Kayaçlar ve Çeşitleri

Minerallerin bir araya gelmesiyle oluşan katı malzemelere kayaç denir. Kayaçlar, oluşumlarına göre; magmatik, sedimanter ve metamorfik kayaçlar olarak üçe ayrılırlar. Yeryuvarı yüzeyindeki kayaçların %75’i sedimanter kayaçlar iken, magmatik ve metamorfik kayaçlar sadece %25’lik bir alan kaplar. Buna karşılık yer kabuğundaki kayaçların hacimce %25’ini sedimanter kayaçlar oluşturur. kay Yukarıdaki hava fotoğrafında …

Devamını Oku »

Kayaçlar

KAYAÇLAR Kayaçlar mineral topluluklarıdır. Kayaçlar tek bir mineralden oluşabileceği gibi (mermer, kuvarsit), birden fazla mineralin bir araya gelmesinde de oluşabilirler (granit, bazalt). Kayaçlar oluşumları sırasındaki doğal ortamı yansıtan belgelerdir. Yerkabuğunun jeolojik gelişiminin izleri bu kayaçlar üzerinde işlenmiştir. Bu nedenle onlar, yer tarihinin doğal belgeleri sayılır, kayaçların jeolojideki önemleri de buradan …

Devamını Oku »

Göçler ve Göç çeşitleri

Göçler Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç ederler. Ülkemizde 1998?de Adana?da meydana gelen depremde zarar gören birçok kişi başka kentlere göç etmişlerdir. Yine 1998?de Bartın?da meydana gelen sel felaketi ise ilçeyi yaşanamaz hale getirmiş ve göçe neden olmuştur. 17 Ağustos Marmara …

Devamını Oku »